was successfully added to your cart.

Rozsah prací: Zámečnické přípravy pro nosné a úchytné konstrukce, montáž nosných a úchytných konstrukcí a kabelových tras. Instalace VN, NN, MaR a datových kabelů. Montáž a zapojení trafostanice, VN, NN a MaR rozvoden. Zapojení a odzkoušení koncových prvků VN, NN, MaR a předání zákazníkovy do zkušebního provozu.

Délky rozvodů:

Kabelové a instalační trasy : 3100 m

Kabeláž NN a MaR :  25 500 m

Kabeláž VN (6KV) :  1 300 m

mlynice-tym